(موسسه، نشر و واحد فرهنگی دیجیتال)

فرم همکاری با موسسه و واحد فرهنگی «قلعه هزار دالان»

با تکمیل و ارسال این فرم ، علاوه بر ایجاد فرصت بررسی همکاری مستقیم با موسسه «قلعه هزار دالان»، امکان کاریابی آنلاین جهت همکاری با دیگر افراد و موسسات را نیز برای خود فراهم می‌کنید؛ «قلعه هزار دالان» به عنوان یک واحد فرهنگی دیجیتال در یک سیستم کاریابی و کارآفرینی آنلاین از طریق برنامه خدمات‌دهی خود پروژه‌های کاری دیگر افراد و موسسات را نیز دریافت می‌کند تا این پروژه‌ها را یا مستقیما خود انجام دهد یا به افراد و گروه‌های جویای کار واگذار نماید. در هر دو صورت ما پس از دریافت فرم همکاری، متناسب با شرایط و نیازهای موجود،  جهت همکاری دائمی یا پروژه‌ای با شما، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهیم. این درخواستِ همکاری محدودیت زمانی ندارد بنابراین پس از ارسال فرم، هیچ نیازی به پیگیری از طرف متقاضی همکاری نیست و ما در زمان مناسب برای هماهنگی‌های لازم با شما تماس می‌گیریم.

سیستم کاریابی و کارآفرینی آنلاین قلعه

5/5

ویژه:
شما می‌توانید کارت ویزیت خود را جهت مشاهده کارفرمایان در صفحه ارائه خدمات ما قرار بدهید.

محل نماش نیازمندی‌ها