قلعه هزار دالان

(موسسه، نشر و واحد فرهنگی دیجیتال)

«قلعه هزار دالان»، ناشر عمومی کتاب‌ 

بررسی آثار تالیفی

نشر قلعه هزار دالان فقط به بررسی آثار تایپ‌شده‌ای می‌پردازد که در حال بررسی در دیگر نشرها نباشند. زمان تقریبی بررسی اثر حداقل ٢٠ و حداکثر 45 روز کاری است. درصورت تأیید شدن اولیه، ادامۀ روند پذیرش با ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف نمی‌داند.