(موسسه، نشر و واحد فرهنگی دیجیتال)

«قلعه هزار دالان»، ناشر عمومی کتاب‌ دیجیتال (الکترونیکی و صوتی)

بررسی آثار تالیفی

نشر قلعه هزار دالان فقط به بررسی آثار تایپ‌شده‌ای می‌پردازد که در حال بررسی در دیگر نشرها نباشند. زمان تقریبی بررسی اثر حداقل ٢٠ و حداکثر 45 روز کاری است. درصورت تأیید شدن اولیه، ادامۀ روند پذیرش با ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف نمی‌داند.