(موسسه، نشر و واحد فرهنگی دیجیتال)

«قلعه هزار دالان»، ناشر عمومی کتاب‌ 

بررسی اثر ترجمه

نشر «قلعه هزار دالان» به بررسی ترجمه‌های تایپ‌شده‌ای می‌پردازد که در دیگر نشرها در حال بررسی نباشند. زمان تقریبی بررسی اثر حداقل ٢٠ و حداکثر 45 روز کاری است. درصورت تأیید شدن اولیه، ادامۀ روند پذیرش با ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مترجم نمی‌داند.